Kära gäster!
Tyvärr kommer vi att ha stängt under perioden 1/07-5/08.
Ha en fin sommar så ses vi i augusti!
Badabing team.